Přeskočit na obsah
Domů » O AKCI » Propozice

Propozice

Každý pes musí mít vyplněnou vlastní přihlášku.

Do 10 dnů Vás kontaktujeme na e-mail s registračním číslem, který slouží jako potvrzení o podání a
zaplacení přihlášky. Neobdrží-li vystavovatel registrační číslo v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu
informovat na níže uvedených kontaktech (pořadatelé výstavy) co nejdříve. Registrační číslo slouží jako
vstupenka pro jednoho člověka. Registrační číslo se sděluje u přejímky.
Nečitelné či špatně nebo nejasně vyplněné přihlášky považujeme za neplatné a nebude vám zasláno registrační
číslo. Přihlášky zaslané v listinné podobě a zaslané na adresu nebo podané telefonicky nebudou přijaty.

Kategorie pro přihlášení na výstavu:

1. Voříšci
Kategorie I. do 40cm výšky v kohoutku (včetně)
Kategorie II. od 41cm výšky v kohoutku

Obě kategorie jsou bez rozdílu pohlaví.

2. Plemena a plemenům podobní
Plemena dle FCI I. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká
Plemena dle FCI II. Pinčové, knírači, plemena molossoidní, švýcarští a salašničtí psi
Plemena dle FCI III. Teriéři
Plemena dle FCI IV. Jezevčíci
Plemena dle FCI. V. Špicové a primitivní plemena
Plemena dle FCI VI. Honiči a barváři
Plemena dle FCI VII. Ohaři
Plemena dle FCI. VIII. Slídiči, retrieveři a vodní psi
Plemena dle FCI IX. Plemena společenská
Plemena dle FCI X. Chrti
Plemena dle FCI NP Neuznaná plemena

Posuzování některých FCI skupin bude souběžné, proto je nutné si dobře nastudovat program, aby nedošlo k tomu, že budete mít dva přihlášené pejsky, ale nestihnete je předvést. Doporučujeme, abyste akci navštívili s doprovodem.
Psi a feny jsou posuzovány dohromady. Dále se na akci posuzuje vždy celá FCI skupina dohromady. Není možné na naší akci posuzovat každé plemeno zvlášť, jelikož tolik přihlášených pejsků nemáme. Děkujeme za pochopení.

Lze přihlásit psa i bez PP, ale musí vykazovat charakteristické znaky daného plemene. V případě, že má
jen drobnou odchylku, je možné psa přihlásit do kategorie PLEMEN. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné!

Kategorie (u voříšků i plemen) jsou dále rozděleny na 4 věkové třídy:

 • Třída štěňat: 4 – 12 měsíců
 • Třída mladých.: 12 měsíců – 3 roky
 • Třída dospělých: 3 roky – 7 let
 • Třída veteránů: od 7 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).
Přeřazovat psa ze třídy do třídy nebo FCI skupiny na výstavě je možné pouze se souhlasem organizátorů a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem!

Doklady k účasti na HAPPY DOG SHOW 2020:

 • Očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním  – kontrola na přejímce
 • Čip – namátková kontrola na přejímce čtečkou (pokud pes splní zákonnou povinnost mít čip)
 • Registrační číslo  – bude zasláno emailem

Veterinární podmínky pro účast na HAPPY DOG SHOW 2020:

Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu HDS se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě a pokuta pořadatelem výstavy. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Další podmínky pro účast psa na HAPPY DOG SHOW 2020:

 • Je nutné, aby měl Váš pejsek tato očkování:
  •  DHPPi – L  = Standardní každoroční očkování psů ( “D” –  onemocnění psinka (z angl. “distemper” , ”H” je infekční zánět jater (hepatitida) ,  “P” – parvoviróza , “Pi” – parainfluenza ,  “L” – leptospiróza )
 • Pes musí být klinicky zdráv
 • Pes nesmí být agresivní
 • Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu HAPPY DOG SHOW 2020
  vpuštěny
 • Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima nebo jinak odporující zákon na ochranu zvířat

Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěn do areálu HDS a vystavovatel tak ztrácí nárok na
vrácení poplatku za výstavu a soutěže.

Pravidla HAPPY DOG SHOW 2020:
Je přísně zakázáno také vodit štěňata na HAPPY DOG SHOW 2020 za účelem prodeje, případného nakrývání psů za účelem chovu nebo osobní potřeby štěňat. Uvazování psů k pevným předmětům (elektrické přípojky, ploty, kůly apod.) je zakázáno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění psů a osob. Pořadatel si vyhrazuje po vystavovateli psa nárokovat pokutu do výše 5000,-Kč v případě porušení těchto pravidel a porušení Návštěvního řádu.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušením
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000,-Kč, a to pouze v průběhu výstavy.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Jak bude výstava probíhat?

Naše výstava je pojatá vážně-nevážně. Posuzování probíhá jako na klasické psí výstavě. Pejskové se předvádí v pohybu (v klusu) a ve výstavním postoji. Nebude chybět ani prohlídka zubů a prohmatání. Pejsci nemusí mít výstavní vodítko, pokud jej nevlastníte. Posuzovat budou zkušení chovatelé pro danou FCI, nikoliv oficiální rozhodčí. Naše psí akce není organizovaná pod záštitou ČMKU.

Co se na výstavě hodnotí?

 • Voříšci: Především celková kondice psa, charisma, originální vzhled, souhra majitele se psem, povaha. Pes nesmí být bázlivý ani agresivní.
 • Plemena: Ppředvedení pejska v kruhu (pohyb, postoj), souhra a spolupráce majitele se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa! Pes nesmí být bázlivý ani agresivní.

Na Happy Dog Show platí pravidlo, že i SNAHA se cení! 🙂 Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že naše akce je pořádaná především z důvodu podpory pejsků bez domova. Chceme, aby si tento den užil každý a nikdo se nestresoval. Každý pejsek si odnese dárkový balíček od firmy JK ANIMALS.

Jedeme na výstavu poprvé, musí pes umět nějaké povely?
Pes by měl být ovladatelný! Měl by umět klusat u levé nohy při předvedení v kruhu. Dále by měl umět v klidu
stát (postoj). Neměl by být agresivní a měl by nechat na sebe sáhnout při posuzování. Pokud se chystáte teprve
vyjet na nějakou větší výstavu, tak by pro vás účast na Happy Dog Show mohla být velmi cenou zkušeností! 🙂

Co si máme vzít s sebou?
Psa, platný očkovací průkaz, výstavní vodítko – není nutné, pokud jej nevlastníte, deku (pro pejska i vás) nebo židličku, pamlsky, misku na vodu pro psa a velmi dobrou náladu! Akce se koná venku, tudíž doporučujeme teplé oblečení, deštník nebo stan.

Jaká jsou pravidla pro přihlášení do SOUTĚŽÍ?
Do všech soutěží je možné přihlásit plemena i voříšky!

Popisy soutěží:


Důležité informace k soutěžím (kromě Tlapkiády)
Počet míst v soutěžích je omezen z důvodu nedostatku času. V minulých letech byla kapacita neomezená a přihlásilo se opravdu mnoho pejsků, tímto byl celý program časově posunut. Chceme tomuto co nejvíce předejít, proto jsme nuceni omezit počet přihlášených pejsků do soutěží. Konec přihlašování bude včas oznámen v události na Facebooku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KOSTÝM
Fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby vystavovatel i pes, byli kreativní a oblékli
se do nějakého kostýmu. Umístí se celkem 3 jedinci.

NEJŠIKOVNĚJŠÍ ŠTĚŇÁTKO  (nelze se přihlásit, kapacita byla naplněna 26.6.2020).
Soutěž vhodná pro všechna štěňátka jako trénink před oficiální výstavou. Zúčastnit se mohou štěňata od 4 do 12 měsíců. Štěně nic speciálního umět nemusí. Hodnotí se chůze, soustředěnost na pána, celková kondice. Umístí se celkem 3 jedinci.

DÍTĚ A PES
Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie od 3-9 let věku dítěte
2. kategorie od 10-16 let věku dítěte
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Dítě předvádí psa v chůzi, klusu a postoji. Hodnotí
se souhra psa a dítěte. Pokud dítě nezvládá psa předvést samo, raději jej nepřihlašujte. Při soutěži se neposuzuje primárně kvalita psa, ale způsob jeho předvedení dítětem. Pes by měl být samozřejmě v dobré kondici a dítě musí umět zodpovědět doplňující otázky typu stáří a jméno psa, popř. plemeno. V každé kategorii se umístí 3 děti s
pejskem.

NEJLEPŠÍ VETERÁN
Do soutěže můžete přihlásit pejsky s PP, bez PP i voříšci starší 7 let. Vystavovatel předvádí psa v chůzi, klusu či
postoji. Hodnotí se, jak pes na svůj věk vypadá (celková kondice). Umístí se celkem 3 jedinci. 

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ
Do nejhezčího páru psů můžete přihlásit dvojice: pes+ pes, pes+ fena, fena+ fena, jestliže bude zachována jejich podobnost! Nezáleží na věku ani na tom zda je pes s PP nebo bez PP či voříšek. Psi mohou mít jiného majitele. Umístí se celkem 3 páry.

ZÁVĚREČNÁ SOUTĚŽ
Nejkrásnější plemeno & Nejkrásnější voříšek HAPPY DOG SHOW 2019
Do této závěrečné soutěže nastupují všechna plemena, která se umístila na 1. místě dané FCI skupiny. V této
soutěži se umístí 1 nejlepší jedinec, který získá titul NEJKRÁSNĚJŠÍ PLEMENO HAPPY DOG SHOW 2019 Nastupují voříšci, kteří získali 1. místo v dané třídě (celkem tedy 8 jedinců). Z těchto pejsků se
vybere opět nejlepší voříšek celé akce.

TLAPKIÁDA
Každý přihlášený pejsek (majitel) obdrží od nás hrací kartu, do které bude sbírat body z jednotlivých stanovišť v
areálu Happy Dog Show 2020. Jednotlivé disciplíny/atrakce jsou vhodné i pro šikovné děti. Pokud pejsek (s
majitelem) projde všechny stanoviště a bude míti zaznamenané výsledky od vedoucích každé disciplíny, odevzdá
hrací kartu na přejímku (u vstupu) a dle programu budou vyhlášeni nejlepší účastníci, kteří získají ceny od sponzorů. Přihlašování na Tlapkiádu je předem pomocí formuláře nebo se můžete dohlásit na místě (omezený počet míst). Pro lepší evidenci preferujeme přihlášení předem. Platba je ovšem možná i na místě v den konání akce 250,-Kč / pes

CENY
Na každého přihlášeného pejska na výstavu bude čekat dáreček od společnosti JK ANIMALS, časopis HAF & MŇAU, medaile od CZ Arts a krásný diplom.
Pro vítěze bude připraveno mnoho dalších cen (kokardy, poháry, krmení Sam’s Field, pamlsky, hračky, veterinární přípravky apod..)

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem ani vystavovatelem, ztrátu či úhyn psa. Přihlášku vystavovatel vyplňuje pouze elektronicky pomocí formuláře, který je uveden na stránkách dog-show.cz . V případě nedodržení tohoto postupu nebude žadateli/vystavovateli zaslán registrační číslo a nebude na výstavu vpuštěn i po uhrazení poplatku. Vystavovatel nemá nárok na vrácení poplatku za výstavu a soutěže v případě, že se nezúčastní akce. Každý, kdo vstoupí do areálu HDS, tak souhlasí s Návštěvním řádem, který je uveden na dog-show.cz a při vstupu do areálu.
Další informace Vám rádi sdělíme na:

FB: Happy Tail, z.s.
FB událost: 

Happy Tail, z. s.
www.happy-tail.cz, dog-show.cz
HT@happy-tail.cz