Přeskočit na obsah
Domů » Veterinární podmínky účasti

Veterinární podmínky účasti

Veterinární podmínky pro účast na HAPPY DOG SHOW 2023:

Do areálu HDS nebude vpuštěný pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu HDS se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Zakazuje se upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek.

Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě a pokuta pořadatelem výstavy. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Další podmínky pro účast psa na HAPPY DOG SHOW 2023:
–  je nutné, aby měl Vás pejsek tato očkování:

  •  DHPPi – L Standardní každoroční očkování psů
  • “D” –  onemocnění psinka (z angl. “distemper”
  • ”H” je infekční zánět jater (hepatitida)
  •  “P” – parvoviróza
  •  “Pi” – parainfluenza
  •  “L” – leptospiróza

–  Pes musí být klinicky zdráv
–  Pes nesmí být agresivní
–  Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu HAPPY DOG SHOW 2020 vpuštěné
–  Do areálu HDS nebude vpuštěný pes s kupírovanýma ušima.

Bez očkovacího průkazu a čipu nebude Váš pejsek vpuštěný do areálu. Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěný do areálu HDS a vystavovatel tak ztrácí nárok na vrácení poplatku za výstavu a  soutěže.

Vzteklina

Očkování psů proti vzteklině je povinné ze zákona. Naočkovaný musí být každý pes ve stáří 3-6 měsíců. Přeočkování je pak dle typu vakcíny, existují vakcíny jednoroční, dvouroční nebo tříleté.

Díky velké proočkovanosti psí populace se psinku a infekční zánět jater podařilo u nás téměř vymýtit. Riziko nakažení je tedy malé, ale abychom si toto malé riziko udrželi i nadále, je stále potřeba psy proti těmto nemocem očkovat!

Parvoviróza je onemocnění, se kterým se bohužel stále setkáváme. Napadá především štěňata pocházející z nehygienických chovů, chovů s velkou koncentrací zvířat, štěňata se špatnou imunitou a štěňata nevakcinovaných fen.

Parainfluenza je poslední virus obsažený v pětikombinaci. Spolu s dalšími patogeny způsobuje u psů tzv. “psincový kašel”. Vzhledem k tomu, že není jedinou příčinou onemocnění, nechrání před vysoce infekčním psinkovým kašlem zcela, nicméně u očkovaných psů bývají mírnější klinické příznaky. Vysoké riziko nakažení bývá zejména v prostředí s vysokou koncentrací psů (např. výstavy, cvičáky, psí hotely..).