Přeskočit na obsah

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas spolku Happy Tail, z.s. , se sídlem Nové Dvory 21, Sedlec-Prčice, IČ: 04450965, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 63535 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • email
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zaslání dárkového poukazu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ht@happy-tail.cz nebo Nové Dvory 21, 251 97 Sedlec-Prčice.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.