Přeskočit na obsah

Pravidla a propozice Happy Dog Show

Rozdělení kategorií pro přihlášení 
na výstavu v kruhu:

• Voříšci
     ○ do 40 cm v kohoutku
     ○ nad 40 cm v kohoutku

• Plemena a plemenům podobní
     ○ dle kategorií FCI I. – X. + neuznaná plemena

Rozdělení věkových tříd

• Třída štěňat:        4 – 12 měsíců
• Třída mladých:  12 měsíců – 3 roky
• Třída dosplých:   3 roky – 7 let
• Třída veteránů:   od 7 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).
Přeřazovat psa ze třídy do třídy nebo FCI skupiny na výstavě je možné pouze se souhlasem organizátorů a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem!

Pravidla Tlapkiády:

-Všechny úkoly v této soutěži jsou zcela dobrovolné. Některé úkoly mohou být pro vás i vašeho pejska nepříjemné. Svou účast předem zvažte.
– Tlapkiáda je zábavná soutěž. Cílem této soutěže je zlepšování vztahů a komunikace s vaším pejskem.
– Tlapkiáda má celkem 8 stanovišť a na každém stanovišti je několik úkolů. Z každého stanoviště získáváte body a samolepku tlapky do hrací karty, kterou vám předáme na přejímce akce.
– Díky Tlapkiádě můžete zjistit, kde máte mezery a pracovat na nich se svým psem
– Soutěž můžete kdykoliv ukončit a úkoly nesplnit. Soutěž je dobrovolná.
– V případě, že váš pejsek nebude chtít nějaké úkoly splnit, rozhodně ho k tomu nenuťte. Tlapkiáda má být zábava!
– Úkoly jsou přizpůsobeny velikosti psů a fyzickým možnostem majitele.
– Pes musí mít platný očkovací průkaz.
– Úkoly je možné plnit od 10.00 do 15.00 libovolně podle časových možností.
– Vyplněnou kartu odevzdejte (do 15.15 hod.) na přejímce, kde vám byla karta vydána.
– Po odevzdání karty získáte dárek od AKINU CZ a kokardu za účast.
– Nejlepší týmy (pes + majitel) dle dosažených bodů získají 1. – 3.místo a dostanou granule Akinu Vitality, Akinu pamlsky, hračky, doplňky a další.
– Platba za soutěž je dar spolku Happy Tail, z.s. a bude použit na nákup krmiva pro pejsky bez domova (Home 4 Pets).

Přihlášením do soutěže souhlasíte s těmito pravidly.

Pravidla doprovodných soutěží v kruhu:

DÍTĚ A PES (250,-Kč/pes)
Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie od 3-9 let věku dítěte
2. kategorie od 10-16 let věku dítěte
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Dítě předvádí psa v chůzi, klusu a postoji. Hodnotí se souhra psa a dítěte. Pokud dítě nezvládá psa předvést samo, raději jej nepřihlašujte. Při soutěži se neposuzuje primárně kvalita psa, ale způsob jeho předvedení dítětem. Pes by měl být samozřejmě v dobré kondici a dítě musí umět zodpovědět doplňující otázky typu stáří a jméno psa, popř. plemeno a základní povely jako sedni, lehni apod. V každé kategorii se umístí 3 děti s pejskem.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KOSTÝM (250,-Kč/pes)
Fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby vystavovatel i pes, byli kreativní a oblékli
se do nějakého kostýmu. Umístí se celkem 3 jedinci.

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ (250,-Kč/pár)
Do nejhezčího páru psů můžete přihlásit dvojice: pes+ pes, pes+ fena, fena+ fena, jestliže bude zachována jejich podobnost! Nezáleží na věku ani na tom zda je pes s PP nebo bez PP či voříšek. Psi mohou mít jiného majitele. Umístí se celkem 3 páry.

PES ŠIKULA (250,-Kč/pes)

Kolik tvůj pes zvládne triků?

Jak probíhá hodnocení?
Posuzování probíhá jako na klasické psí výstavě. Pejskové se předvádí v pohybu (v klusu) a ve výstavním postoji. Nebude chybět ani prohlídka zubů a prohmatání. Pejsci nemusí mít výstavní vodítko, pokud jej nevlastníte. Posuzovat budou zkušení chovatelé pro danou FCI, nikoliv oficiální rozhodčí.
Naše psí akce není 
organizovaná pod záštitou ČMKU!

Co se na výstavě hodnotí?
Voříšci: Především celková kondice psa, charisma, originální vzhled, souhra majitele se psem, povaha. Pes nesmí být bázlivý ani agresivní.
Plemena: Předvedení pejska v kruhu (pohyb, postoj), souhra a spolupráce majitele se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa! Pes nesmí být bázlivý ani agresivní.
Na Happy Dog Show platí pravidlo, že i SNAHA se cení! 🙂 Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že naše akce je pořádaná především z důvodu podpory pejsků bez domova. Chceme, aby si tento den užil každý a nikdo se nestresoval. Každý pejsek si odnese dárkový balíček od firmy JK ANIMALS.

Jedeme na výstavu poprvé, 
musí pes umět nějaké povely?

Pes by měl být ovladatelný! Měl by umět klusat u levé nohy při předvedení v kruhu. Dále by měl umět v klidu
stát (postoj). Neměl by být agresivní a měl by nechat na sebe sáhnout při posuzování. Pokud se chystáte teprve
vyjet na nějakou větší výstavu, tak by pro vás účast na Happy Dog Show mohla být velmi cenou zkušeností! 🙂

Co si máme vzít s sebou?
Psa, platný očkovací průkaz, výstavní vodítko – není nutné, pokud jej nevlastníte, deku (pro pejska i vás) nebo židličku, pamlsky, misku na vodu pro psa a velmi dobrou náladu! Akce se koná venku, tudíž doporučujeme teplé oblečení, deštník nebo stan.