Přeskočit na obsah
Domů » Návštěvní řád

Návštěvní řád

Platnost řádu

Tento návštěvní řád platí v celém areálu kempu Džbán pro akci Happy Dog Show 2020 (dále jen HDS) pořádanou spolkem Happy Tail, z.s, která se koná dne 25.4.2020.

Všeobecná ustanovení

Návštěvník  je každý, kdo prošel přejímkou u hlavního vchodu (ze strany parkoviště)

VIP osoba je osoba, která je po dohodě s pořadatelem označena za VIP osobu.

Pořadatel je osoba, která organizuje a spoluorganizuje akci HDS.

Vstupem do areálu Happy Dog Show 2020 souhlasíte s fotografování a pořizováním obrazových a zvukových záznamů a následným zveřejněním v médiích, webu a sociálních sítích akce.

Povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen projít přejímkou u hlavního vchodu.  Ostatní vchody jsou pro HDS uzavřené. V případě vstupu na akci pomocí jiného vchodu je pořadatel oprávněn požádat tuto osobu, aby prošla přejímkou.

Návštěvník je povinen si hlídat svého psa tak, aby neohrožoval ostatní návštěvníky, psy a neničil majetek spolku Happy Tail, z.s. a kempu Džbán.

V celém areálu HDS platí přísný zákaz kouření (vyjma označených míst, kde je kouření povoleno).

Každý návštěvník je povinen uklidit po svém psovi exkrementy apod. s využitím sáčků a odpadkových košů, které jsou k dispozici

Přísný zákaz nošení a vnášení věcí na sobě, při sobě, s sebou a předmětů, látek, které by mohly ohrozit životy, zdraví lidí a psů a majetku, včetně omamných látek (drog) a alkoholu.
Přísný zákaz ježdění na kole, koloběžkách, kolečkových bruslích a jiného chování, které by ohrozilo psy a návštěvníky Happy Dog Show 2020.

Nerespektování tohoto zákazu ani po výzvě pořadatele je řešeno přivoláním MP Praha nebo PČR k dodržení tohoto zákazu.

V případě poškození majetku HDS nebo kempu Džbán je pořadatel oprávněn vymáhat vzniklou škodu po návštěvníkovi.

Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině, parvoviróze, psinkovému komplexu, inf. Hepatitis, inf. kašli) v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Práva návštěvníků a VIP osob

Každá osoba (i nepřihlášená se psem) má právo vstoupit do prostoru HDS (pouze hlavním vchodem – přejímkou), která obdrží papírový náramek na ruku organizátorem. Bez náramku je vstup do areálu zakázán.

Každá osoba, která se zúčastní HDS má právo na bezplatné parkovací stání na přilehlém parkovišti HDS s ohledem na kapacitu parkovitě. Parkoviště není součástí areálu HDS, pořadatel neručí za ztrátu, odcizení věcí uvnitř vozidel, na nich a vozidel samotných. VIP osoba má právo využít parkovací místo v areálu HDS určeném pořadatelem

Každá osoba, která se podílí na spoluorganizaci a obdržela povolení k vjezdu od pořadatele, má právo na bezplatné stání v prostoru HDS.

 

Práva pořadatele

Pořadatel má právo slovně napomenout každého účastníka, který nerespektuje tento Návštěvní řád v souladu s dobrými mravy a zásadami slušného chování.

V případě neuposlechnutí pokynů pořadatele je pořadatel oprávněn vykázat návštěvníka z HDS, zakázat mu určité chování, nebo v případě podezření z trestného činu nebo přestupku zadržet tuto osobu a předat ji MP Praha nebo PČR.

Pořadatel má právo ve výjimečných případech vykonat osobní prohlídku. Osobní prohlídku provádí osoba stejného pohlaví, obsah zavazadla musí kontrolovaná osoba vyndat sama, kontrola je prováděna pohmatem včetně odložených částí (svršky)

Vstupem na HDS každá osoba s tímto Návštěvním řádem souhlasí, rozumí mu a bere ho na vědomí.

V případě nejasností se zeptá pořadatele.

25.4.2020