Veterinární podmínky účasti

Veterinární podmínky pro účast na HAPPY DOG SHOW 2018:

Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu HDS se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě a pokuta pořadatelem výstavy. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině, parvoviróze, psinkovému komplexu, inf. Hepatitis a inf. kašli v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Další podmínky pro účast psa na HAPPY DOG SHOW 2018:
–  Pes musí být klinicky zdráv
–  Pes nesmí být agresivní
–  Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu HAPPY DOG SHOW 2018 vpuštěny
–  Jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa nebudou též vpuštěni
–  Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěn do areálu HDS a vystavovatel tak ztrácí nárok na vrácení poplatku za výstavu, soutěž a rekord.