Propozice

Termíny a ceny přihlášek:

První pes přihlášený na výstavu:
1. Termín uzávěrky do 15.12.2017 …………..300,- Kč
2. Termín uzávěrky do 15.01.2018 ………….350,- Kč
3. Termín uzávěrky do 15.02.2018…………..400,- Kč
4. Termín uzávěrky do 15.03.2018……………450,-Kč

Druhý a další pes přihlášený na výstavu (musí mít stejného majitele)
Termín uzávěrky do 15.03.2018 ………… 300,- Kč

Ceny soutěží (nutná platba předem):

Poplatek za jednu soutěž, ve které se účastní pes přihlášený na výstavu ………………200,-Kč
Poplatek za jednu soutěž, ve které se účastní pes nepřihlášený na výstavu …………. 250,-Kč
Zápisné na Tlapkiádu ………………………………………………………………………………………. 50,-Kč

Pro rozlišení plateb 1., 2. 3. a 4. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby. Při platbě více psů (1 majitel) uhraďte
poplatek dohromady. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty!.
Každý pes musí mít vyplněnou vlastní přihlášku.
Do 7 pracovních dnů Vás kontaktujeme na e-mail s registračním číslem, který slouží jako potvrzení o podání a
zaplacení přihlášky. Neobdrží-li vystavovatel registrační číslo v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu
informovat na níže uvedených kontaktech (pořadatelé výstavy) co nejdříve. Registrační číslo slouží jako
vstupenka pro jednoho člověka. Registrační číslo se sděluje u přejímky.
Nečitelné či špatně nebo nejasně vyplněné přihlášky považujeme za neplatné a nebude vám zasláno registrační
číslo.

Kategorie pro přihlášení na výstavu:

1. Voříšci
Kategorie I. do 40cm výšky v kohoutku (včetně)
Kategorie II. od 41cm výšky v kohoutku

Obě kategorie jsou bez rozdílu pohlaví.

2. Plemena
Plemena dle FCI I. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká
Plemena dle FCI II. Pinčové, knírači, plemena molossoidní, švýcarští a salašničtí psi
Plemena dle FCI III. Teriéři
Plemena dle FCI IV. Jezevčíci
Plemena dle FCI. V. Špicové a primitivní plemena
Plemena dle FCI VI. Honiči a barváři
Plemena dle FCI VII. Ohaři
Plemena dle FCI. VIII. Slídiči, retrieveři a vodní psi
Plemena dle FCI IX. Plemena společenská
Plemena dle FCI X. Chrti
Plemena dle FCI NP Neuznaná plemena + american bully

 

Lze přihlásit psa i bez PP, ale musí vykazovat charakteristické znaky daného plemene. V případě, že má
jen drobnou odchylku, je možné psa přihlásit do kategorie PLEMEN. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné!

Kategorie (u voříšků i plemen) jsou dále rozděleny na 4 věkové třídy:

 • Třída štěňat: 4 – 12 měsíců
 • Třída mladých.: 12 měsíců – 3 roky
 • Třída dospělých: 3 roky – 7 let
 • Třída veteránů: od 7 let

Doklady k účasti na HAPPY DOG SHOW 2018:

 • Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním – kontrola na přejímce
 • Registrační číslo  – bude zasláno emailem

 

Veterinární podmínky pro účast na HAPPY DOG SHOW 2018:

Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu HDS se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě a pokuta pořadatelem výstavy. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a:

 •  DHPPi – L Standardní každoroční očkování psů
 • pod zkratkou “D”se skrývá onemocnění psinka (z angl. “distemper”
 • ”H” je infekční zánět jater (hepatitida)
 •  “P” – parvoviróza
 •  “Pi” – parainfluenza
 •  “L” – leptospiróza

v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Další podmínky pro účast psa na HAPPY DOG SHOW 2018:

 • Pes musí být klinicky zdráv
 • Pes nesmí být agresivní
 • Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu HAPPY DOG SHOW 2018
  vpuštěny
 • Jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa nebudou též vpuštěni
 • Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěn do areálu HDS a vystavovatel tak ztrácí nárok na
vrácení poplatku za výstavu, soutěž a rekord.
Pravidla HAPPY DOG SHOW 2018:
Je přísně zakázáno také vodit štěňata na HAPPY DOG SHOW 2018 za účelem prodeje, případného nakrývání
psů za účelem chovu nebo osobní potřeby štěňat.
Uvazování psů k pevným předmětům (elektrické přípojky, ploty, kůly apod.) je zakázáno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Pořadatel si vyhrazuje po vystavovateli psa nárokovat pokutu do výše 5000,-Kč v případě porušení těchto pravidel a porušení návštěvního řádu.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušením
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000,-Kč, a to pouze v průběhu výstavy.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Jak bude výstava probíhat?

Naše výstava je pojatá vážně-nevážně. Posuzování probíhá jako na klasické psí výstavě. Pejskové se předvádí v pohybu (v klusu) a ve výstavním postoji. Nebude chybět ani prohlídka zubů a prohmatání. Posuzovat budou zkušení chovatelé pro danou FCI, nikoliv oficiální rozhodčí.

Co se na výstavě hodnotí?

 • Voříšci: především charisma a originální vzhled, souhra majitele se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa!
 • Plemena: předvedení pejska v kruhu (pohyb, postoj), souhra a spolupráce se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa!

Na Happy Dog Show platí pravidlo, že i SNAHA se cení! 🙂

Jedeme na výstavu poprvé, musí pes umět nějaké povely?
Pes by měl být ovladatelný! Měl by umět klusat u levé nohy při předvedení v kruhu. Dále by měl umět v klidu
stát (postoj). Neměl by být agresivní a měl by nechat na sebe šáhnout při posuzování. Pokud se chystáte teprve
vyjet na nějakou větší výstavu, tak by pro vás účast na Happy Dog Show mohla být velmi cenou zkušeností! 🙂

Co si máme vzít s sebou?
Psa, platný očkovací průkaz, výstavní vodítko, deku (pro pejska i vás) nebo židličku, pamlsky, misku na vodu
pro psa a velmi dobrou náladu! Akce se koná venku, tudíž doporučujeme teplé oblečení, deštník nebo stan.

Jaká jsou pravidla pro přihlášení do SOUTĚŽÍ?
Do všech soutěží je možné přihlásit plemena i voříšky!

Popisy soutěží:

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KOSTÝM
Fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby vystavovatel i pes, byli kreativní a oblékli
se do nějakého kostýmu. Umístí se celkem 5 jedinců, kteří získají kokardu + dárečky.

NEJHEZČÍ ŠTĚŇÁTKO
Soutěž vhodná pro všechna štěňátka jako trénink před oficiální výstavou. Zúčastnit se mohou štěňata starší 4
měsíců. Umístí se celkem 5 jedinců, kteří získají kokardu + dárečky.

DÍTĚ A PES
Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie od 3-9 let věku dítěte
2. kategorie od 10-16 let věku dítěte
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Dítě předvádí psa v chůzi, klusu a postoji. Hodnotí
se souhra psa a dítěte. Pokud dítě nezvládá psa předvést samo, raději jej nepřihlašujte. Při soutěži se neposuzuje
kvalita psa, ale způsob jeho předvedení dítětem. Pes by měl být samozřejmě v dobré kondici a dítě musí umět
zodpovědět doplňující otázky typu stáří a jméno psa, popř. plemeno. V každé kategorii se umístí 3 děti s
pejskem.

NEJLEPŠÍ VETERÁN
Do soutěže můžete přihlásit pejsky s PP, bez PP i voříšci starší 7 let. Vystavovatel předvádí psa v chůzi, klusu či
postoji. Hodnotí se, jak pes na svůj věk vypadá. Umístí se celkem 5 jedinců, kteří získají kokardu + dárečky.
KAŽDÝ zúčastněný veterán získá dáreček bez ohledu na to, zda vyhrál nebo ne.

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ
Do nejhezčího páru psů můžete přihlásit dvojice: pes+ pes, pes+ fena, fena+ fena, jestliže bude zachována jejich podobnost! Nezáleží na věku ani na tom zda je pes s PP nebo bez PP či voříšek. Psi mohou mít jiného majitele. Umístí se celkem 5 párů.

HANDICAP PES
Do této soutěže se může přihlásit každý pejsek, který je jakkoliv zdravotně indisponovaný. Cílem soutěže je
dát prostor i těm pejskům, kteří by se do žádné soutěže jinak nedostali. Posuzuje se povaha, vzhled a
předvedení pejska s ohledem na jeho zdravotní postižení. Umístění se nezadává, KAŽDÝ zúčastněný pejsek získá dáreček.

ZÁVĚREČNÁ SOUTĚŽ
Nejkrásnější plemeno & Nejkrásnější voříšek HAPPY DOG SHOW 2018
Do této závěrečné soutěže nastupují všechna plemena, která se umístila na 1. místě dané FCI skupiny. V této
soutěži se umístí 1 nejlepší jedinec, který získá titul NEJKRÁSNĚJŠÍ PLEMENO HAPPY DOG SHOW 2018 Nastupují voříšci, kteří získali 1. místo v dané třídě (celkem tedy 8 jedinců). Z těchto pejsků se
vybere opět nejlepší voříšek celé akce.

TLAPKIÁDA
Každý přihlášený pejsek (majitel) obdrží od nás hrací kartu, do které bude sbírat body z jednotlivých stanovišť v
areálu Happy Dog Show 2018. Jednotlivé disciplíny/atrakce jsou vhodné i pro šikovné děti. Pokud pejsek (s
majitelem) projde všechny stanoviště a bude míti zaznamenané výsledky od vedoucích každé disciplíny, odevzdá
hrací kartu a dle programu budou vyhlášeni nejlepší účastníci, kteří získají ceny od sponzorů. Přihlašování na
Tlapkiádu je předem pomocí formuláře nebo se můžete dohlásit na místě. Pro lepší evidenci preferujeme
přihlášení předem.

CENY
Na každého přihlášeného pejska na výstavu bude čekat dáreček od společnosti JK ANIMALS, časopis HAF & MŇAU a krásný diplom.
Pro vítěze bude připraveno mnoho dalších cen (kokardy, poháry, dřevěné plakety, krmení Sam’s Field, pamlsky, hračky, dogsie apod..)

 

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem ani vystavovatelem, ztrátu či úhyn psa.
Přihlášku vystavovatel vyplňuje pouze elektronicky pomocí formuláře, který je uveden na stránkách dog-show.cz
V případě nedodržení tohoto postupu nebude žadateli/vystavovateli zaslán registrační číslo a nebude na výstavu
vpuštěn i po uhrazení poplatku. Vystavovatel nemá nárok na vrácení poplatku za výstavu, soutěže a rekord v
případě, že se nezúčastní akce.
Každý, kdo vstoupí do areálu HDS, tak souhlasí s návštěvním řádem, který je uveden na dog-show.cz a při vstupu do areálu.
Další informace Vám rádi sdělíme na:

FB: Happy Tail, z.s.
FB událost: HAPPY DOG SHOW 2018

Happy Tail, z. s.
www.happy-tail.cz, dog-show.cz
HT@happy-tail.cz