Propozice

Termíny a ceny přihlášek:

První pes přihlášený na výstavu:
1. Termín uzávěrky do 30.12.2018 ………….300,- Kč
2. Termín uzávěrky do 30.01.2019…………..350,- Kč
3. Termín uzávěrky do 28.02.2019…………..400,-Kč
4. Termín uzávěrky do 30.03.2019…………..450,-Kč

Druhý a další pes přihlášený na výstavu (musí mít stejného majitele)
Termín uzávěrky do 30.03.2019 ………… 250,- Kč

Každý přihlášený pejsek na výstavu dostane dáreček od firmy JK ANIMALS v hodnotě 200,-Kč

Ceny soutěží (nutná platba předem):

Poplatek za jednu soutěž, ve které se účastní pes přihlášený na výstavu ………………200,-Kč
Poplatek za jednu soutěž, ve které se účastní pes nepřihlášený na výstavu …………. 300,-Kč
Zápisné na Tlapkiádu ………………………………………………………………………………………100,-Kč

Pro rozlišení plateb 1., 2. 3. a 4.  uzávěrky rozhoduje datum zadání platby. Při platbě více psů (1 majitel) uhraďte poplatek dohromady. Neuhrazené přihlášky nebudou přijaty!
Každý pes musí mít vyplněnou vlastní přihlášku.
Do 10 dnů Vás kontaktujeme na e-mail s registračním číslem, který slouží jako potvrzení o podání a
zaplacení přihlášky. Neobdrží-li vystavovatel registrační číslo v uvedeném termínu, je třeba se o důvodu
informovat na níže uvedených kontaktech (pořadatelé výstavy) co nejdříve. Registrační číslo slouží jako
vstupenka pro jednoho člověka. Registrační číslo se sděluje u přejímky.
Nečitelné či špatně nebo nejasně vyplněné přihlášky považujeme za neplatné a nebude vám zasláno registrační
číslo. Přihlášky zaslané v listinné podobě a zaslané na adresu nebo podané telefonicky nebudou přijaty.

Kategorie pro přihlášení na výstavu:

1. Voříšci
Kategorie I. do 40cm výšky v kohoutku (včetně)
Kategorie II. od 41cm výšky v kohoutku

Obě kategorie jsou bez rozdílu pohlaví.

2. Plemena
Plemena dle FCI I. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká
Plemena dle FCI II. Pinčové, knírači, plemena molossoidní, švýcarští a salašničtí psi
Plemena dle FCI III. Teriéři
Plemena dle FCI IV. Jezevčíci
Plemena dle FCI. V. Špicové a primitivní plemena
Plemena dle FCI VI. Honiči a barváři
Plemena dle FCI VII. Ohaři
Plemena dle FCI. VIII. Slídiči, retrieveři a vodní psi
Plemena dle FCI IX. Plemena společenská
Plemena dle FCI X. Chrti
Plemena dle FCI NP Neuznaná plemena

Posuzování některých FCI skupin bude souběžné, proto je nutné si dobře nastudovat program, aby nedošlo k tomu, že budete mít dva přihlášené pejsky, ale nestihnete je předvést. Doporučujeme, abyste akci navštívili s doprovodem.
Psi a feny jsou posuzovány dohromady. Dále se na akci posuzuje vždy celá FCI skupina dohromady. Není možné na naší akci posuzovat každé plemeno zvlášť, jelikož tolik přihlášených pejsků nemáme. Děkujeme za pochopení.

Lze přihlásit psa i bez PP, ale musí vykazovat charakteristické znaky daného plemene. V případě, že má
jen drobnou odchylku, je možné psa přihlásit do kategorie PLEMEN. Pes může být přihlášen pouze do jedné třídy. Přeřazování psů po uzávěrce není možné!

Kategorie (u voříšků i plemen) jsou dále rozděleny na 4 věkové třídy:

 • Třída štěňat: 4 – 12 měsíců
 • Třída mladých.: 12 měsíců – 3 roky
 • Třída dospělých: 3 roky – 7 let
 • Třída veteránů: od 7 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě).
Přeřazovat psa ze třídy do třídy nebo FCI skupiny na výstavě je možné pouze se souhlasem organizátorů a je povoleno pouze v případě, že došlo k záměně plemene nebo pohlaví, nebo že chybné zařazení psa je způsobeno pořadatelem!

Doklady k účasti na HAPPY DOG SHOW 2019:

 • Očkovací průkaz nebo europas s platným očkováním  – kontrola na přejímce
 • Registrační číslo  – bude zasláno emailem

 

Veterinární podmínky pro účast na HAPPY DOG SHOW 2019:

Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu HDS se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě a pokuta pořadatelem výstavy. Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Další podmínky pro účast psa na HAPPY DOG SHOW 2019:

 • Je nutné, aby měl Váš pejsek tato očkování:
  •  DHPPi – L  = Standardní každoroční očkování psů ( “D” –  onemocnění psinka (z angl. “distemper” , ”H” je infekční zánět jater (hepatitida) ,  “P” – parvoviróza , “Pi” – parainfluenza ,  “L” – leptospiróza )
 • Pes musí být klinicky zdráv
 • Pes nesmí být agresivní
 • Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu HAPPY DOG SHOW 2019
  vpuštěny
 • Do areálu HDS nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima nebo jinak odporující zákon na ochranu zvířat

Při nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěn do areálu HDS a vystavovatel tak ztrácí nárok na
vrácení poplatku za výstavu a soutěže.

Pravidla HAPPY DOG SHOW 2019:
Je přísně zakázáno také vodit štěňata na HAPPY DOG SHOW 2019 za účelem prodeje, případného nakrývání psů za účelem chovu nebo osobní potřeby štěňat. Uvazování psů k pevným předmětům (elektrické přípojky, ploty, kůly apod.) je zakázáno. Kousaví psi musí být opatření náhubkem. po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění psů a osob. Pořadatel si vyhrazuje po vystavovateli psa nárokovat pokutu do výše 5000,-Kč v případě porušení těchto pravidel a porušení Návštěvního řádu.
Protest:
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušením
propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 1 000,-Kč, a to pouze v průběhu výstavy.
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Jak bude výstava probíhat?

Naše výstava je pojatá vážně-nevážně. Posuzování probíhá jako na klasické psí výstavě. Pejskové se předvádí v pohybu (v klusu) a ve výstavním postoji. Nebude chybět ani prohlídka zubů a prohmatání. Posuzovat budou zkušení chovatelé pro danou FCI, nikoliv oficiální rozhodčí. Naše psí akce neni organizovaná pod záštitou ČMKU.

Co se na výstavě hodnotí?

 • Voříšci: především charisma a originální vzhled, souhra majitele se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa! Pes nesmí být bázlivý a agresivní.
 • Plemena: předvedení pejska v kruhu (pohyb, postoj), souhra a spolupráce majitele se psem, povaha. Důležitá je také celková kondice psa! Pes nesmí být bázlivý a agresivní.

Na Happy Dog Show platí pravidlo, že i SNAHA se cení! 🙂 Prosíme Vás, abyste si uvědomili, že naše akce je pořádaná především z důvodu podpory pejsků bez domova. Chceme, aby si tento den užil každý a nikdo se nestresoval.

Jedeme na výstavu poprvé, musí pes umět nějaké povely?
Pes by měl být ovladatelný! Měl by umět klusat u levé nohy při předvedení v kruhu. Dále by měl umět v klidu
stát (postoj). Neměl by být agresivní a měl by nechat na sebe šáhnout při posuzování. Pokud se chystáte teprve
vyjet na nějakou větší výstavu, tak by pro vás účast na Happy Dog Show mohla být velmi cenou zkušeností! 🙂

Co si máme vzít s sebou?
Psa, platný očkovací průkaz, výstavní vodítko, deku (pro pejska i vás) nebo židličku, pamlsky, misku na vodu
pro psa a velmi dobrou náladu! Akce se koná venku, tudíž doporučujeme teplé oblečení, deštník nebo stan.

Jaká jsou pravidla pro přihlášení do SOUTĚŽÍ?
Do všech soutěží je možné přihlásit plemena i voříšky!

Popisy soutěží:


Důležité informace k soutěžím (krom Tlapkiády)
Počet míst v soutěžích je omezen z důvodu nedostatku času. V minulých letech byla kapacita neomezená a přihlásilo se opravdu mnoho pejsků, tímto byl celý program časově posunut. Chceme tomuto co nejvíce předejít, proto jsme nuceni omezit počet přihlášených pejsků do soutěží. Konec přihlašování bude včas oznámen v události na Facebooku.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KOSTÝM
Fantazii se meze nekladou. Důležité je, aby vystavovatel i pes, byli kreativní a oblékli
se do nějakého kostýmu. Umístí se celkem 3 jedinci.

NEJŠIKOVNĚJŠÍ ŠTĚŇÁTKO
Soutěž vhodná pro všechna štěňátka jako trénink před oficiální výstavou, ovšem je potřeba, aby Vaše štěňátko umělo nějaké cviky, které ukáže rozhodčímu a publiku v hlavním kruhu. Zúčastnit se mohou štěňata od 4 do 10 měsíců. Umístí se celkem 3 jedinci, kteří ukážou nejlepší triky! Takže nezapomeňte pořádně trénovat 🙂

DÍTĚ A PES
Soutěží se ve dvou kategoriích:
1. kategorie od 3-9 let věku dítěte
2. kategorie od 10-16 let věku dítěte
Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Dítě předvádí psa v chůzi, klusu a postoji. Hodnotí
se souhra psa a dítěte. Pokud dítě nezvládá psa předvést samo, raději jej nepřihlašujte. Při soutěži se neposuzuje
kvalita psa, ale způsob jeho předvedení dítětem. Pes by měl být samozřejmě v dobré kondici a dítě musí umět
zodpovědět doplňující otázky typu stáří a jméno psa, popř. plemeno. V každé kategorii se umístí 3 děti s
pejskem.

NEJLEPŠÍ VETERÁN
Do soutěže můžete přihlásit pejsky s PP, bez PP i voříšci starší 7 let. Vystavovatel předvádí psa v chůzi, klusu či
postoji. Hodnotí se, jak pes na svůj věk vypadá (celková kondice). Umístí se celkem 3 jedinci. KAŽDÝ zúčastněný veterán získá dáreček bez ohledu na to, zda vyhrál nebo ne.

NEJHEZČÍ PÁR PSŮ
Do nejhezčího páru psů můžete přihlásit dvojice: pes+ pes, pes+ fena, fena+ fena, jestliže bude zachována jejich podobnost! Nezáleží na věku ani na tom zda je pes s PP nebo bez PP či voříšek. Psi mohou mít jiného majitele. Umístí se celkem 3 páry.

ZÁVĚREČNÁ SOUTĚŽ
Nejkrásnější plemeno & Nejkrásnější voříšek HAPPY DOG SHOW 2019
Do této závěrečné soutěže nastupují všechna plemena, která se umístila na 1. místě dané FCI skupiny. V této
soutěži se umístí 1 nejlepší jedinec, který získá titul NEJKRÁSNĚJŠÍ PLEMENO HAPPY DOG SHOW 2019 Nastupují voříšci, kteří získali 1. místo v dané třídě (celkem tedy 8 jedinců). Z těchto pejsků se
vybere opět nejlepší voříšek celé akce.

TLAPKIÁDA
Každý přihlášený pejsek (majitel) obdrží od nás hrací kartu, do které bude sbírat body z jednotlivých stanovišť v
areálu Happy Dog Show 2019. Jednotlivé disciplíny/atrakce jsou vhodné i pro šikovné děti. Pokud pejsek (s
majitelem) projde všechny stanoviště a bude míti zaznamenané výsledky od vedoucích každé disciplíny, odevzdá
hrací kartu na přejímku (u vstupu) a dle programu budou vyhlášeni nejlepší účastníci, kteří získají ceny od sponzorů. Přihlašování na Tlapkiádu je předem pomocí formuláře nebo se můžete dohlásit na místě. Pro lepší evidenci preferujeme přihlášení předem. Platba je ovšem možná i na místě v den konání akce. 100.-Kč / pes

CENY
Na každého přihlášeného pejska na výstavu bude čekat dáreček od společnosti JK ANIMALS, časopis HAF & MŇAU a krásný diplom.
Pro vítěze bude připraveno mnoho dalších cen (kokardy, poháry, krmení Sam’s Field, pamlsky, hračky apod..)

 

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem ani vystavovatelem, ztrátu či úhyn psa. Přihlášku vystavovatel vyplňuje pouze elektronicky pomocí formuláře, který je uveden na stránkách dog-show.cz . V případě nedodržení tohoto postupu nebude žadateli/vystavovateli zaslán registrační číslo a nebude na výstavu vpuštěn i po uhrazení poplatku. Vystavovatel nemá nárok na vrácení poplatku za výstavu a soutěže v případě, že se nezúčastní akce. Každý, kdo vstoupí do areálu HDS, tak souhlasí s Návštěvním řádem, který je uveden na dog-show.cz a při vstupu do areálu.
Další informace Vám rádi sdělíme na:

FB: Happy Tail, z.s.
FB událost: HAPPY DOG SHOW 2019

Happy Tail, z. s.
www.happy-tail.cz, dog-show.cz
HT@happy-tail.cz